Evropska komisija je 10. jula 2020. objavila Poziv za Erasmus akreditacije u oblasti mladih.

Erasmus akreditacije novi su koncept u oblasti mladih kojim se organizacijama s iskustvom u oblasti mladih želi pružiti kontinuirana mogućnost učestovanja u aktivnostima u sklopu novog Programa u periodu od 2021. do 2027. godine.

Rok za prijavu u okviru ovog poziva je 31. decembar 2021. godine.

Vise informacija dostupno ovdje https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_hr

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu