Objavljen  poziv  za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

//Objavljen  poziv  za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

Objavljen  poziv  za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

ESOF (EuroScience Open Forum) je evropski stručni skup koji je 2004. godine stvorio EuroScience, okuplja više od 4.000 istraživača, edukatora,  poslovnih aktera, kreatora politike i novinara iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o otkrićima u nauci te budućim naučnim politikama.

Program i detalje za registraciju možete pronaći ovdje .

 

 

2018-05-06T07:41:40+00:00May 1st, 2018|Uncategorized|