Objavljen Poziv za podnošenje predloga  u okviru Programa Erasmus+

(2017/C 361/04)

Ovim pozivom  su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

—           mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

—           združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Kljucna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

—           strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

—           udruženja znanja

—           udruženja sektorskih vještina

—           jacanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

—           jacanje sposobnosti u području mladih

Kljucna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

—           strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donosilaca odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

—           katedre Jean Monnet

—           moduli programa Jean Monnet

—           centri izvrsnosti Jean Monnet

—           podrška udrugama u okviru programa Jean Monnet

—           mreže Jean Monnet

—           projekti programa Jean Monnet

Sport

—           saradnička partnerstva

—           mala saradnička partnerstva

—           neprofitna evropska sportska događanja.

Ukupni budžet iznosi 2 490,9 miliona eura:

-obrazovanje i osposobljavanje……….. 2 253,2 miliona eura,

-mladi…………………               188,2 milijuna eura

-Jean Monnet…………………………. 12,1 milion eura

sport…………………………………37,4 miliona  eura.

Izvor  ec.europa.eu