Glavna uprava Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije objavila je poziv za podnošenje predlogâ za inicijativu WiFi4EU kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definisanima u izmijenjenom Programu rada za 2017. u oblasti transevropskih telekomunikacionih  mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Evrope.

Otvoren je prvi poziv na podnošenje predlogâ (WIFI4EU-2017-1) za promociju internetske povezivosti u lokalnim zajednicama.

Ukupni okvirni budžet  raspoloživ za predloge odabrane na osnovu ovog poziva iznosi 17 745 000 EUR.

Rok za podnošenje predloga je 15. jun 2018.

Predlozi se podnose  isključivo putem portala WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/

Dokumentacija povezana s pozivom dostupna je na internetskoj stranici Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu