Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore – Direktorat za plaćanja, 23. februara 2018. godine objavili su:

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizicki kapital poljoprivrednih gazdinstava“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih podrucja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.

Poziv je raspisan na  osnovu člana 9 stav 1 tacka b Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma izmedu Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Medunarodni ugovori“, broj 2/16) i člana 27 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program) („Službeni list CG“, br.16/16, 4/18 i 11/18).

Detaljne informacije ovdje .