Treći poziv za dostavljanje  projektnih prijedloga se sprovodi u okviru Programa transnacionalne saradnje INTERREG V-B ADRION  a  finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu doprinosi Evropskoj teritorijalnoj saradnji kao drugom cilju Kohezione politike 2014. – 2020.

Opsti cilj INTERREG ADRION programa je potsticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi podstakle integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području. Područje saradnje pokriva teritorija osam zemalja, od kojih su četiri države članice Evropske unije  Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija, -,  tri su kandidati  za članstvo  – Albanija, Crna Gora i Srbija , a jedna je potencijalni kandidat -Bosna i Hercegovina  .

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno cetiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“
Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Društvene inovacije – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)

Prioritetna os 3 – „Povezana regija“
Tema 1: Pomorski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Gradski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)

Potencijalni aplikanti :Javna tijela (nacionalna i regionalna) i tijela s javnim ovlašćenjima sa sjedištem u programskom području.

Proces prijave se sprovodi u jednoj fazi, što znači da se ispunjeni Prijavni obrazac i svi prilozi moraju predati do 31. jula 2019. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u novembru 2019. godine.
Više informacija o procesu prijave  na službenoj web stranici programa INTERREG ADRION.

 

 

Izvor:www.adrioninterreg.eu

Slika: Google Images