Glavne izmjene koje će se uvesti za 2018. uključuju:

  • dodatne mogućnosti za studente u programu Erasmus+ za pripravništva usmjerena na sticanje digitalnih vještina;
  • inicijativu ErasmusPro u okviru projekata mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za podsticanje dugoročne mobilnosti za polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
  • novi oblik partnerstva u programima školske razmjene u sklopu strateških partnerstava kako bi se školama pomoglo da se bolje uključe u programe saradnje;
  • povratak aktivnosti „Saveza za sektorske vještine” u vodič;
  • preciznija pravila finansiranja za većinu aktivnosti.

Vodič programa Erasmus+ dostupan je na engleskom jeziku

 

Izvor: http://ec.europa.eu