Evropski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) objavio je Analizu predviđenih potrebnih vještina za 2018. godinu u kojoj se navode budući trendovi u potrebnim vještinama na tržištu rada širom Evrope za period do 2030. godine.

Analiza predvida  da će za četiri od pet novih radnih mjesta biti potreban visoki nivo  vještina. Takođe, se predvida  i brz rast zanimanja za koja je potrebna visoki nivo vještina te određen rast potražnje u nekim niže kvalifikovanim zanimanjima ,te  vrlo spor rast broja radnih mjesta u zanimanjima srednjeg nivoa  vještina ili čak njegovo postupno smanjivanje.

Više informacija ovdje.