Riječ je o Odluci predsjedništva Evropskog parlamenta od 1. jula 2019. o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija (2019/C 249/02).

Navedena oduka i pozivi  za dodjelu doprinosa br. IX-2020/01 DOPRINOSI EVROPSKIM POLITIčKIM STRANKAMA (2019/C 249/04) i Poziv za podnošenje predloga br. IX-2020/02 BESPOVRATNA SREDSTVA ZA EVROPSKE POLITIčKE FONDACIJE (2019/C 249/05), obavljeni su u Službenom listu Evropske unije C 249/51, od 25.7. 2019.

Svrha finansiranja evropskih političkih stranaka je pružiti podršku statutarnim aktivnostima i ciljevima evropskih političkih stranaka za finansijsku godinu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. pod  uslovima utvrđenim u ugovorom o dodjeli doprinosa koji će biti zaključen između evropske politike stranke primaoca  i Evropskog parlamenta.

Kategorija finansiranja je doprinos evropskim političkim strankama, u skladu s Glavom XI. Finansijske uredbe („doprinos”). Predviđeno finansiranje za finansijsku godinu 2020.  iznosi ukupno 42 000 000 EUR. Konačan iznos raspoloživih sredstava podliježe odobrenju budzetskog  tijela.

Svrha finansiranja  evropskih političkih fondacija je pružiti podršku  programu rada evropskih političkih fondacija za finansijsku godinu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. pod uslovima utvrđenim  sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava koji će biti zaključen između evropske političke fondacije korisnice i Evropskog parlamenta.

Kategorija finansiranja su bespovratna sredstva za evropske političke fondacija, u skladu s Glavom VIII. Finansijske uredbe („bespovratna sredstva”). Predviđeno finansiranje za finansijsku godinu 2020.  iznosi ukupno 21 000 000 EUR. Konačan iznos raspoloživih sredstava podliježe odobrenju budzetskog tijela.

Rok za podnošenje prijava za finansiranje je 30. septembar  2019.

Tekst   odluke i  oba poziva  dostupni ovdje.

 

 

 

Izvor:  eur-lex.europa.eu/legal

Slika: Google Images