Objavljena Odluka Savjeta (EU) 2017/1937 od 11. jula 2017. o potpisivanju, u ime Evropske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Transportne zajednice,  u Službenom listu Evropske unije, Međunarodni sporazumi, br. L 278, od 27. oktobra 2017. godine.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:278:FULL&from=EN