Evropska komisija objavila je  rezultate indeksa digitalne ekonomije i društva (DESI) za 2018. alata kojim se mjere rezultati država članica u području povezivosti, digitalnih vještina, internetske aktivnosti, digitalizacije preduzeća i digitalnih javnih usluga. Iz tog je indeksa vidljivo da se EU sve više digitalizuje, no napredak još uvijek nije dovoljan kako bi Evropa stigla vodeće zemlje u svijetu i kako bi se smanjile razlike među državama članicama. Zbog toga je potrebno što prije dovršiti jedinstveno digitalno tržište i povećati ulaganja u digitalnu ekonomiju i društvo.

U protekloj godini EU je nastavio poboljšavati svoje rezultate u području digitalizacije te se u manjoj mjeri suzio jaz izmedu digitalno najrazvijenijih i digitalno najslabije razvijenih zemalja (s 36 bodova na 34 boda).

Najbolje rezultate prema indeksu DESI za 2018. ostvarile su Danska, Švedska, Finska i Holandija , koje su se svrstale među predvodnike u digitalizaciji na svjetskom nivou. Slijede ih Luksemburg, Irska, Ujedinjena Kraljevina, Belgija i Estonija. U protekle četiri godine najveći su napredak ostvarili Irska, Kipar i Španija (za više od 15 bodova). Međutim, pojedine zemlje EU-a još uvijek moraju preći dugačak put, a EU u cjelini mora poboljšati svoje rezultate kako bi bio konkurentan na globalnom nivou.

Kako bi se uklonio jaz u digitalnim vještinama u Evropi, Komisija je uz Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta pokrenula i program pripravništva „Digitalna prilika?. U okviru te pilot-inicijative do 6000 studenata i osoba koje su nedavno diplomirale dobi će priliku za pripravništvo u digitalnom sektoru u drugoj državi clanici EU-a do 2020.

Komisija je predstavila 29 zakonodavnih predloga u okviru svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta te u nedavno objavljenoj Komunikaciji pozvala Evropski parlament i države članice da navedene predloge usvoje do kraja 2018.

Više informacija ovdje