Evropska komisija objavila je rezultate RISE konkursa za 2020. godinu. Finansirano je 74 konzorciona  projekata u kojima učestvuje 823 organizacija (uključujući 117 malih i srednjih preduzeća iz EU) iz ukupno 137 zemalja.  Procenat uspješnosti je oko 18%.

S navedenim sredstvima finansiraće se upućivanja preko 4.000 osoblja (mladi i iskusni istraživači, tehničko, administrativno i upravljačko osoblje) uključenih u istraživanje i inovacije.

Prema oblastima nauke, najviše projekata finansirano je iz panela inženjeringa i informatičkih nauka (32%), zatim iz oblasti hemije (15%), biološke nauke  (14%), oblasti životne sredine i ekologije (12%), kao i društveno-humanističkih nauka (11%). Iz oblasti fizike finansirano je 9% projekata, matematike 4% te ekonomije 3% ukupnih projekata.

Lista  projekata dostupna je ovdje

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca_rise_2020_projects_selected_for_funding_countries.pdf

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr