Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve pozive u sklopu programa Evropa za građane 2014-2020 za 2020- godinu, tačnije za potprogram 1.1. Evropsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko učestovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 4. februar 2020., zatim 2.2. Umrežavanje gradova s rokom prijave 4. mart i za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva s rokom 1. septembar 2020.

 

Obrasci za prijavu projektnih prijedloga dostupni su na novom portalu Funding and Tenders opportunites

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=2020;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState.

 

Slika: Google Images

Izvor: europazagradane.hr