Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je pozive u sklopu Programa Evropske unije Evropa za građane 2014-2020 za sve cjeline, a čiji je krajnji rok za prijavu 1. marta 2018. do 12 sati.

Više informacija o svakom pozivu , možete pronaći  ovdje .