Obrazovanje i EU

Svaka država EU-a odgovorna je za organizaciju svojih sistema  obrazovanja i osposobljavanja te za sadržaj nastavnih programa. U skladu s članom 165. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Evropska unija doprinosi razvoju kvalitetnog obrazovanja podsticanjem saradnje između država EU-a i, gdje je potrebno, podrškom i dopunjavanjem njihovih akcija.

Strategija Evropa 2020. ističe važnu ulogu koju obrazovanje i osposobljavanje imaju u postizanju ciljeva iz te strategije. Evropska unija  stoga ima ključnu ulogu u podršci i dopunjavanju rada na poboljšanju i modernizaciji sistema  obrazovanja i osposobljavanja država EU-a. U strateškom okviru poznatom kao Obrazovanje i osposobljavanje (OO) 2020. izneseni su ciljevi, instrumenti i postupci za zajednički rad na nivou  EU-a.

Ovaj politički aspekt dopunjuje program ERASMUS+ (2014.-2020.), koji omogućava studentima, profesorima i osoblju da provedu neko vrijeme u inostranstvu kako bi razvili vještine i povećali zapošljivost.

Ujedno, omogućava obrazovnim institucijama prekograničnu saradnju kako bi uvele inovacije u obrazovanje te poboljšale njegov kvalitet.