„Zbog nejednakosti još uvijek previše Evropljana nema mogućnosti  u potpunosti ostvariti svoje potencijale. To je prijetnja socijalnoj koheziji, dugoročnom ekonomskom rastu i blagostanju.

Naši obrazovni sistemi prečesto doprinose nejednakosti nepružanjem odgovarajuće podrške osobama koje dolaze iz siromašnijih sredina, zbog čega socijalni status roditelja određuje obrazovna postignuća te dovodi do prenošenja siromaštva i smanjenih prilika na tržištu rada s jedne generacije na drugu. Moramo učiniti više kako bismo uklonili te nejednakosti.

Obrazovni sistemi  imaju posebnu ulogu u izgradnji pravednijeg društva pružanjem jednakih mogućnosti za sve.” Izjava Tibora Navracsicsog, povjerenika EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4261_hr.htm

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en