Direktivom (EU) 2018/411 izmijenjena je  Direktiva (EU) 2016/97 u pogledu datuma početka primjene mjera država članica za  prenošenje.

Direktiva  2016/97  čiji je cilj poboljšanje  zaštite potrošača u vezi s proizvodima osiguranja,  donijeta  je u decembru  2015. godine, a trebala se početi primjenjivati 23. februara 2018. godine, što je na početku ujedno bio i rok za njeno prenošenje u državama članicama.

Usvojenom Direktivom  se datum primjene odgađa do 1. oktobra 2018. i   ujedno  se do 1. jula 2018. produžava rok koji su države članice dobile za prenošenje novih pravila u nacionalne zakone i propise.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0028.01.HRV&toc=OJ:L:2018:076:FULL