Odgovor EU-a na klimatske promjene: Više obnovljivih izvora, veća efikasnost

//Odgovor EU-a na klimatske promjene: Više obnovljivih izvora, veća efikasnost

Odgovor EU-a na klimatske promjene: Više obnovljivih izvora, veća efikasnost

Evropski parlament će iduće sedmice  glasati o novim ciljevima EU-a za korišćenje obnovljivih izvora energije te veću energetsku  efikasnost.

Prema novim pravilima o kojima su se dogovorili predstavnici Parlamenta i država članica, najmanje 32 % energetske potrošnje u EU-u 2030. mora biti iz obnovljivih izvora, kao što su sunce i vjetar. Države članice takođe treba da  osiguraju  da najmanje 14 % goriva u sektoru prometa dolazi iz obnovljivih izvora.

EU se slaže da energetsku efikasnost treba povećati za 32,5 % do 2030. i olakšati domaćinstvima da samostalno stvaraju, spremaju i troše zelenu energiju. Prema novim pravilima građani i preduzeća uštedjet će na potrošnji, a osim manjih računa za struju doprinije će smanjenju emisija stakleničkih plinova.

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20181031STO18175/odgovor-eu-a-na-klimatske-promjene-vise-obnovljivih-izvora-veca-ucinkovitost

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu

2018-11-08T19:12:12+00:00November 8th, 2018|Uncategorized|