Evropska komisija pokrenula je niz javnih savjetovanja o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg finansijskog okvira odnosno dugoročnog budžeta EU-a, uključujući i savjetovanje za fondove EU-a u oblsti ulaganja, istraživanja i inovacija, malih i srednjih preduzeća i jedinstvenog tržišta.

Online savjetovanje dio je globalnog procesa u cilju prikupljanja mišljenja o tome kako najbolje iskoristiti svaki euro budžeta Evropske unije. Savjetovanje uključuje pitanja o trenutnoj realizaciji i budućim izazovima pripadajućih programa, a pomoći će u dobijanju povratnih informacija od građana, organizacija, javnih tijela i drugih aktera o onome što je dobro implementirano, a što bi se moglo poboljšati u budućnosti.

Upitnik je dostupan na 23 jezika, a javne konsultacije trajat ce do 8. marta 2018. godine.

Informacije o ovom savjetovanju dostupne su na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=46d071a6-2bbc-4b06-8740-8b7cd0b27e30&surveylanguage=HR