Otvoren je poziv Horizon 2020 u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija- Mreža za inovativno osposobljavanje za 2018. godinu. Poziv je otvoren do 17. januara  2018. godine, za šta je  izdvojeno 442 miliona eura.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorcijumi univetziteta, istraživačkih centara i preduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača. Konzorcijumi predlažu programe osposobljavanja na nivou doktorata u akademskom sektoru i van njega.

Aktivnosti obuhvataju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Postiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i preduzetništva. Finansirani konzorcijumi objavljuju pozive za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu.

Vodič za aplikante dostupan je ovdje