Otvoren metod koordinacije u EU može se opisati kao svojevrstan oblik „blagog” zakona. To je oblik međuvladinog utvrđivanja politika koji ne rezultira obavezujućim pravnim mjerama EU-a i ne zahtijeva od država EU-a da uvode nove ili mijenjajuOtvoreni metod koordinacije u EU
Otvoren metod koordinacije u EU može se opisati kao svojevrstan oblik „blagog” zakona. To je oblik međuvladinog utvrđivanja politika koji ne rezultira obavezujućim pravnim mjerama EU-a i ne zahtijeva od država EU-a da uvode nove ili mijenjaju svoje zakone.
Novi je okvir za saradnju između država EU-a, čije se nacionalne politike na taj način mogu usmjeriti prema određenim zajedničkim ciljevima. U sklopu te međuvladine metode, države EU-a procjenjuju jedna drugu (pritisak suparništva), a uloga Komisije ograničena je na nadgledanje.
Ovaj metod se odvija u oblastima koja pripadaju nadležnosti država EU-a, kao što su zapošljavanje, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura ,mladi i strukovno osposobljavanje.

European cooperation: the Open Method of Coordination
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en
svoje zakone.
Novi je okvir za saradnju između država EU-a, čije se nacionalne politike na taj način mogu usmjeriti prema određenim zajedničkim ciljevima. U sklopu te međuvladine metode, države EU-a procjenjuju jedna drugu (pritisak suparništva), a uloga Komisije ograničena je na nadgledanje.
Ovaj metod se odvija u oblastima koja pripadaju nadležnosti država EU-a, kao što su zapošljavanje, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura ,mladi i strukovno osposobljavanje.

European cooperation: the Open Method of Coordination
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en