Program Višeregionalne pomoći (MRA) dio platforme fi-compass

Program Višeregionalne pomoći (MRA) jedan je od djelova platforme fi-compass za savjetodavne usluge o finansijskim instrumentima u okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF) koje Evropska komisija pruža u partnerstvu s Evropskom investicinom bankom.

Cilj MRA projekata, koji uključuju barem dva upravljačka tijela iz različitih država članica EU-a, je procjena moguće upotrebe finansijskih instrumenata ESIF-a u posebnim tematskim oblastima od zajedničkog interesa. Njima se želi olakšati šira upotreba finansijskih instrumenata i u pogledu uloženih ESI fondova i njihov geografski ili tematski opseg kao i podstaknuti regije iz različitih država članica na saradnju, razmjenu najboljih praksi i uključenost u uzajamno učenje.

Brojni gradovi nemaju mnogo iskustva u uspostavljanja gradskih fondova. Stoga im je potrebna stručna podrška u osmišljavanju i uspostavljanju novih finansijskih instrumenata. Programi tehničke pomoći koje Evropska komisija podržava, kao što je MRA, olakšavaju pripremu i implementaciju novog gradskog fonda pružanjem pomoći gradovima u izgradnji njihovih vlastitih kapaciteta.

Pročitajte više ovdje.

Saznajte više o projektu MRA-RICE na https://www.fi-compass.eu/

Izvor:  Evropska komisija

Slika: Google Images