Donijeta Odluka EU o učestvovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), u borbi protiv nestašica hrane i vode na Mediteranu. Inicijativom PRIMA udružit će se znanje, iskustvo i finansijska sredstva EU-a i država učesnica. U partnerstvu trenutno učestvuju jedanaest država članica EU-a, Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Luksemburg, Malta, Njemačka, Portugalija, Slovenija i Španija, te osam zemalja koje nisu članice EU-a, Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Tunis i Turska. Učestvovanje u inicijativi PRIMA ostaje otvoreno za sve druge države članice EU-a, kao i za treće zemlje pod uslovom da ispunjavaju definisane uslove.

Detaljnije