Rezultat slika za plastic bottle

U Evropi svake godine nastane 25 miliona tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 % prikuplja radi recikliranja. U svijetu plastika čini 85 % otpada na plažama. Plastika se čak uvlači građanima u pluća i u hranu koju jedu, a još nije poznat učinak mikroplastike u vazduhu, vodi i hrani na zdravlje. Nova strategija EU-a za plastiku temelji se na prethodnom radu Komisije i usmjerena je na direktno rješavanje problema.

„Ako ne promijenimo način na koji proizvodimo i upotrebljavamo plastiku, do 2050. u okeanima ce biti više plastike nego ribe. Moramo se pobrinuti da plastike ne bude u našoj vodi, hrani, pa čak i u našim tijelima. Jedino je dugoročno rješenje smanjenje količine plastičnog otpada recikliranjem i većom stopom ponovne upotrebe. To je izazov s kojim se građani, industrija i vlade moraju zajedno suočiti. Osim toga, novom strategijom EU-a za plastiku potičemo novi i više kružni poslovni model. Moramo ulagati u inovativne nove tehnologije kojima se štite građani i okolina, a istovremeno se zadržava konkurentnost industrije,”izjavio je prvi potpredsjednik Frans Timermans, nadležan za održivi razvoj.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, nadležan za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Ovom strategijom za plastiku postavljamo temelje nove kružne ekonomije u koje je uključena plastika te prema njemu usmjeravamo ulaganja. Tako će se smanjiti količina plastičnog otpada na kopnu, u vazduhu i u moru te će se stvoriti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta. To je izvrsna prilika da evropska industrija zauzme vodeći položaj na svjetskom nivou  u oblasti novih tehnologija i materijala, a potrošači će lakše moći donositi odluke koje su dobre za životnu sredinu. Tako su svi na dobitku.”

U okviru  nove strategije Evropska unija će: recikliranje učiniti isplativim za preduzeća, smanjiti količinu plastičnog otpada, zaustaviti bacanje otpada u more, podsticati ulaganja i inovacije i podsticati promjene u svijetu.

U skladu sa zahtjevima za bolju regulativu, Komisija će kasnije ove godine predstaviti predlog o plastici za jednokratnu upotrebu.

Komisija ce započeti reviziju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu i pripremiti smjernice za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada, koje će se objaviti 2019. godine.