Sva plastična ambalaža u EU-u moći će se reciklirati do 2030. godine, planira Evropska unija. Predlog za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu takođe je u postupku.

U Evropi svake godine nastane 25 miliona tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 posto prikuplja radi recikliranja, a dio se izvozi u strane zemlje. Ostatak završi u odlagalištima, spalionicama ili kao otpad u životnoj sredini čime se zagađuju šume, plaže, rijeka i mora. U svijetu plastika čini 85 posto otpada na plažama.

Kako bi se smanjila količina plastičnog otpada, Komisija je u januaru objavila strategiju za plastiku u skladu s kojom će plastična ambalaža na tržištu EU-a do 2030. biti prikladna za recikliranje, potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu smanjit će se, a namjerna upotreba mikroplastike bi će ograničena.

Više informacija možete naći ovdje.

Slika: Google Images

Izvor: europarl.europa.eu