Riječ je o kombinovanoj dozvoli boravka i rada u nekoj državi članici EU. Plava karta načelno važi za sve profesije i zanimanja, ali se ona praktično ne dodjeljuje stručnjacima iz oblasti društvenih nauka. Kada je riječ o ostalim profesijama i zanimanja, ona su u Nemačkoj podvedena pod skraćenicu MINT – matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Pripadnici tih grupa su u prednosti nad društvenim naukama.

Detaljnije