Pojednostavnjenje zakonodavstva znači strogo primjenjivanje načela potrebnosti i proporcionalnosti. Evropska unija je 1996. godine pokrenula pilot-program Pojednostavnjenje zakonodavstva za unutrašnje tržište – SLIM, nakon kojeg su uslijedili višegodišnji programi za pojednostavnjenje i ažuriranje zakonodavstva EU-a, poput kontinuiranog programa Komisije za pojednostavnjenje, pokrenutog 2005. godine, koji je do 2012. rezultirao utvrđivanjem više od 640 inicijativa za pojednostavnjenje, kodifikaciju i preinačenje.

Kasnije je uslijedio Program za smanjenje administrativnog opterećenja (ABR) i program koji je proistekao iz njega u zemljama EU-a (ABRPlus), a koji je do 2012. godine za procijenjenih 25 % smanjio administrativna opterećenja na preduzeća koja proizlaze iz zakonodavstva EU-a.

Najnoviji program REFIT Program za primjerenost i efikasnost propisa, pokrenut je 2012. godine. REFIT utvrđuje mogućnosti za smanjenje birokratije, uklanjanje regulatornih opterećenja, pojednostavnjenje i poboljšanje dizajna i kvaliteta zakonodavstva tako da se politički ciljevi postižu uspješno i efikasno, po najnižim cijenama i s minimalnim administrativnim opterećenjem, a uz potpuno poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti navedenih u Ugovorima EU-a.

Evropska komisija pojasnila je pristup »boljeg« zakonodavstva  2010. godine kao pristup u kojem nije pitanje više ili manje zakonodavstva, već ostvarivanje rezultata uz što manje prepreka. Prema Evropskoj komisiji tri glavne karakteristike “boljeg” zakonodavstva:

  • obuhvata cijeli ciklus kreiranja javne politike – od izrade zakonodavstva, sprovođenja, evaluacije i revizije;
  • dijeli odgovornost institucija EU i država članica;
  • mišljenja onih koji su zahvaćeni zakonodavstvom imaju ključnu ulogu u »boljem« zakonodavstvu.

Za Evropsku komisiju, cilj »boljeg« zakonodavstva je izraditi i sprovoditi visoko kvalitetno zakonodavstvo koje se temelji na načelu supsidijarnosti i proporcionalnosti, čija izrada i sprovođenje  prati kreiranje javne politike od početka stvaranja zakonodavstva do revizije zakonodavstva.

Generalno, ciklus kreiranja javne politike uključuje nekoliko koraka prilikom stvaranja javne politike, odnosno stvaranja zakonodavstva, a podijeljen je na: definiranje problema, formulaciju ciljeva, izbor najpovoljnije opcije, implementaciju i evaluaciju.