HORIZON 2020 -Hrana, poljoprivreda, šumarstvo i more  -Otvorene prijave na konkurse  javno privatnog-partnerstva za bio-industriju (BBI JU)

April 24th, 2020|

U okviru  programa EU HORIZON 2020, u oblasti Hrana, poljoprivreda, šumarstvo i more,  23 . aprila 2020, objavljene su mogućnosti finansiranja u okviru javno-privatnog partnerstva za bio-industriju (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU), poziv H2020-BBI-JTI-2020. [...]