Posao pravnika u Evropskoj uniji
Postoji velika potražnja za kvalifikovanim pravnicima u institucijama EU-a. Vecina poslova pravnika odnosi se na razvoj zakonodavstva EU-a, ali ako kandidati posjeduju odgovarajuce jezicne vještine, mogu se prijaviti za posao pravnik lingvista.
Pravnici mogu raditi u mnogim podrucjima i kontekstima u institucijama EU-a, od bavljenja pitanjima životne sredine u Evropskoj komisiji do rada kao advokat u Savjetu EU.
Evropski ured za odabir osoblja (EPSO) objavio je Obavještenje o otvorenim konkursima – EPSO/AD/348/17 – pravnici lingvisti (AD 7) za danski jezik (DA) – EPSO/AD/349/17 – pravnici lingvisti (AD 7) za estonski jezik (ET) – EPSO/AD/350/17 – pravnici lingvisti (AD 7) za irski jezik (GA) – EPSO/AD/351/17 – pravnici lingvisti (AD 7) za hrvatski jezik (HR) – EPSO/AD/352/17 – pravnici lingvisti (AD 7) za latvijski jezik (LV) – EPSO/AD/353/17 –. . .
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:362A:FULL&from=EN