Na početku svakog novog mandata poslanici Evropskog parlamenta biraju ombudsmana za narednih pet godina. Pet kandidata u trci za ovu poziciju  su:

  • Giuseppe Fortunato, Italijan, ombudsman regije Kampanija
  • Julia Laffranque, Estonka, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu
  • Nils Muižnieks, Latvijac, bivši komesar Savjeta  Evrope za ljudska prava
  • Emily O’Reilly, Irkinja, trenutna evropska ombudsmanica i bivša novinarka
  • Cecilia Wikström, Šveđanka, bivša poslanica u Evropskom parlamentu

Evropski ombudsman istražuje pritužbe na nepravilnosti u postupanju institucija i tijela EU-a, kao što su nepravednosti, diskriminacije, nepotrebno odlaganje i nepravilnosti.

Istražuje pritužbe evropskih građana,  lica sa stalnim boravištem u EU-u, organizacija i poslovnih subjekata sa sjedištem u EU-u, a može pokrenuti istrage i na sopstvenu inicijativu.

Saznajte više ovdje

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20191025STO65111/tko-ce-biti-novi-europski-ombudsman

Slika: Google Images

Izvor: www.europarl.europa.eu/