Potencijalni klijenti

/Potencijalni klijenti
Potencijalni klijenti2018-01-05T15:57:55+00:00

IMA LI U TIM EU FONDOVIMA NEŠTO ZA MENE ?

Odgovor zavisi od toga:

  • Da li ste pravno ili fizičko lice?
  • Koje je vaše zanimanje?
  • Koja je oblast vašeg interesovanja?

KAKO DO SREDSTAVA?

Proces prijave na pozive u sklopu EU fondova i programa prilično je složen i zahtijeva rutinu i dobro poznavanje potrebnih procedura i pravila. Pravila i procedure kvalitetno su objašnjene u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja vanjske pomoći EZ-a (PRAG) Evropske komisije ili relevantnim pravilnicima.

Veliki broj prijava odbacuje se zbog tehničkih i administrativnih grešaka prilikom prijave.  Za preduzetnike je administrativna i tehnička složenost prijave na pozive EU jedan od ključnih demotivirajućih okolnosti.

Sama projektna ideja mora biti dobro isplanirana i strukturirana, a projekt  održiv. Moraju postojati i jasno definisani, stručni i kvalifikovani  upravljački kapaciteti za sprovođenje  projekta kako bi se projekt i uspješno završio.

Pravnici i ekonomisti, kao i studenti završnih godina studija pravnog, ekonomskog i fakulteta političkih nauka, imaju  mogućnost  da nauče da pišu projekte, prepoznaju mogućnosti njihovog finanasiranja iz bespovratnih sredstava  u okviru programa i fondova EU. Takođe, imaju  mogućnost da nauče da pišu propise,  zakone i podzakonske akte, da njihove odredbe usaglašaju s propisima EU,  koristite EUR Lex  bazu propisa i pronalaze propise EU (uredbe, direktive i odluke) i nauče da ih “čitaju” na odgovarajuci način.

Prijavite se na info@prolex.me