Državna pomoć: EU proširila privremeni okvir radi pružanja dodatne podrške mikropreduzećima i malim i novoosnovanim preduzećima  i podsticanja privatnih ulaganja

July 5th, 2020|

Evropska komisija je 29. juna 2020. donijela Treću izmjenu Privremenog okvira za podršku  ekonomiji  u kontekstu pandemije koronavirusa radi proširenja područja njegove primjene. Ovom izmjenom se Privremeni okvir proširuje  tako da se državama članicama omogući [...]

Pravedne minimalne plate: Evropska komisija pokrenula drugu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima o tome kako osigurati pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji

June 25th, 2020|

  Evropska komisija je 3. juna 2020. godine pokrenula drugu fazu savjetovanja s evropskim sindikatima i udruženjima poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji. Komisija je ukazala da [...]