Nova pravila Evropske unije o vodi za piće

January 11th, 2021|

Evropska unija donijela je Direktivu (EU) 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju, čiji su ciljevi zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njene zdravstvene ispravnosti [...]