Evropska komisija je 3. juna 2020. godine pokrenula drugu fazu savjetovanja s evropskim sindikatima i udruženjima poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plate za sve radnike u Evropskoj uniji.

Komisija je ukazala da je tokom prve faze savjetovanja, koja je trajala od 14. januara do 25. februara 2020. dobila odgovore od 23 socijalna partnera iz cijele EU, na osnovu  kojih je zaključila da postoji potreba za daljim djelovanjem na nivou EU.

Evropska komisija ne namjerava da utvrdi jedinstvenu evropsku minimalnu platu ni uskladi sisteme određivanja minimalne plate. Sve potencijalne mjere primjenjivale bi se različito zavisno od sistema određivanja minimalnih plata i tradicijama država članica, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti i ugovorne slobode socijalnih partnera, navodi se u saopštenju Komisije.

U dokumentu o drugoj fazi savjetovanja utvrđuju se mogućnosti djelovanja EU kako bi se osiguralo da minimalne plate budu utvrđene na primjerenom nivou  i da se njima štite svi radnici. Kako je naglašeno u odgovorima socijalnih partnera u prvoj fazi savjetovanja, ključnu ulogu u tome imaju kolektivni pregovori. Stoga bi se, kako se dalje navodi,  inicijativom EU nastojalo osigurati sljedeće:

  • uspostavljanje funkcionalnog kolektivnog pregovaranja za određivanje plata
  • nacionalni okviri za određivanje zakonski propisanih minimalnih plata i njihovo redovno ažuriranje u skladu s jasnim i stabilnim kriterijumima
  • djelotvorno uključivanje socijalnih partnera u određivanje zakonski propisanih minimalnih plata kako bi se podržale primjerene minimalne plate
  • ukidanje ili ograničavanje razlika u minimalnoj plati i izuzeća od minimalne plate.

Komisija je pozvala socijalne partnere  da do 4. septembra 2020. odgovore na pitanja u sklopu savjetovanja, među kojima je i pitanje o najprikladnijem instrumentu. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente, tj. direktivu u području radnih uslova i preporuku Savjeta EU.

Naredni  korak u drugoj fazi savjetovanja su pregovori između socijalnih partnera u cilju sklapanja sporazuma na osnovu člana 155 Ugovora o funkcionisanju EU ili predstavljanje predloga Evropske komisije.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svojim se političkim smjernicama obavezala da će predstaviti pravni instrument kojim će se osigurati da svi radnici u Uniji budu zaštićeni pravednom minimalnom platom koja im omogućava dostojan život bez obzira na to gdje rade.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu