Evropska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja zbog koronavirusa u Evropskoj uniji budu koordinirane, jasnije i predvidljivije

September 6th, 2020|

Evropska komisija je 4. septembra 202. godine, usvojila Predlog preporuke Savjeta EU kako bi obezbijedila da sve mjere država članica kojim se ograničava slobodno kretanje zbog pandemije koronavirusa budu koordinirane i da se jasno komuniciraju [...]

Novi propis EU  o evropskim poslovnim statistikama

September 1st, 2020|

Evropska komisija je donijela Implementirajuću uredbu (EU) 2020/1197 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Evropskog parlamenta i Savjeta o evropskim poslovnim statistikama i stavljanju van snage deset pravnih akata [...]