Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?

September 15th, 2019|

    Kakva je veza politike zaštite životne sredine u EU i politike direktnih podsticaja u poljoprivredi? Šta se podrazumijeva pod pojmom „unakrsna usaglašenost“ (cross-compliance)?   Unakrsna usaglašenost (Cross-compliance) je mehanizam koji povezuje direktna plaćanja [...]

Preinačenje zakonodavstva  tzv. zakonodavna transformacija

September 15th, 2019|

  Preinačenje zakonodavstva podrazumijeva usvajanje novog pravnog instrumenta koji uključuje izmjenu osnovnog instrumenta koji ga stavlja van snage i zamjenjuje. Za razliku od formalne konsolidacije (objedinjenja teksta), konverzija podrazumijeva promjenu sadržaja. Takodje pruža sveobuhvatan pregled [...]

Zastupljenost žena u Evropskom parlamentu

September 14th, 2019|

Iako se Parlament bori za ravnopravnost polova, prema podacima, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i javnom životu na lokalnom, nacionalnom i evropskom  nivou. Zastupljenost žena u Evropskom parlamentu na prvim direktim  izborima [...]

Programi državljanstva za investitore („zlatni pasoši ”)i programi boravišta za investitore („zlatne vize”)

September 11th, 2019|

  Evropska komisija je po prvi put  ove godine predstavila sveobuhvatan Izvještaj  o programima državljanstva i boravišta za investitore koje sprovodi niz država članica EU-a (Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union,Brussels, 23.1.2019.COM(2019) [...]