Ravnoteža privatnog i poslovnog života

August 16th, 2019|

  Ravnoteža privatnog i poslovnog života: nova ažurirana pravila za zaposlene roditelje i staratelje 1. avgusta 2019. stupila je na snagu Direktiva o ravnoteži izmedu privatnog i poslovnog života kojom se predvidjaju nova prava za [...]

Objavljena odluka predsjedništva Evropskog parlamenta o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe br. 1141/2014 o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih fondacija  i pozivi  za dodjelu doprinosa evropskim političkim strankama i podnošenje predloga za bespovratna sredstva za evropske političke fondacije

August 5th, 2019|

Riječ je o Odluci predsjedništva Evropskog parlamenta od 1. jula 2019. o utvrđivanju postupaka za sprovođene  Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta  o statutu i finansiranju evropskih političkih stranaka i evropskih političkih [...]