Precizna poljoprivreda ima potencijal da doprinese širem cilju da zadovolji sve veću potražnju za hranom, a istovremeno osigurava održivost primarne proizvodnje, zasnovan na preciznijom i efikasnijem pristupu proizvodnom menadžmentu – u suštini “proizvodnju više sa manje”.

Evropska komisija je izuzetno zainteresovana za podsticanje preciznih poljoprivrednih tehnika, obezbjeđujući sredstva za nove investicije kroz programe FP7 i Horizon 2020. To je da se garantuje da poljoprivrednici ne mogu samo efikasno smanjiti troškove bez smanjenja proizvodnje, već i da pruže mogućnost značajno povećanih prinosa, čime se obezbjeđuje još veći podsticaj lokalnim ekonomijama.

Pored privrednih razloga, precizna poljoprivreda takođe obećava značajne koristi za životnu sredinu, a smatra se sredstvom da se dugoročno ostvari održivost evropskog agro-prehrambenog sektora, naročito u cilju smanjenja upotrebe poljoprivrednih hemikalija, kao što su pesticidi.

Detaljnije