Evropska komisija je nedavno  objavila Pregled stanja u oblasti  pravosuđa u EU za 2020. godinu, koji sadrži uporedni pregled efikasnosti, kvaliteta i nezavisnosti pravosudnih sistema svih država članica Evropske unije.

Pregled stanja u oblasti pravosuđa u EU, pokrenut 2013. godine  i jedan je od instrumenata za vladavinu prava u EU, koji Evropska komisija koristi za praćenje pravosudnih reformi u državama članicama. U Pregledu stanja procjenjuju se nezavisnost, kvalitet i efikasnost  nacionalnih pravosudnih sistema.

Ovogodišnji Pregled stanja prvi put uključuje konsolidovani pregled mjera za pravosuđe prilagođeno djeci, kao i informacije o sudskim i pravnim troškovima. Takođe, uključuje ažurirane indikatore o disciplinskim postupcima protiv sudija i imenovanju članova sudskih savjeta.

Istovremeno, ovogodišnji Pregled stanja u oblasti pravosuđa u EU pokazuje dalja poboljšanja efikasnosti pravosudnih sistema u znatnom broju država članica. S druge strane, prema rezultatima objavljenog istraživanja Eurobarometra, građani u nekoliko država članica sve manje percipiraju pravosuđe kao nezavisno, navodi se, pored ostalog, u saopštenju Evropske komisije.

Informativni članak o instrumentima za vladavinu prava u EU dostupan ovdje.

Integralni tekst saopštenja  dostupan ovdje.

 

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu