Preinačenje zakonodavstva  tzv. zakonodavna transformacija

/, EU, Novo/Preinačenje zakonodavstva  tzv. zakonodavna transformacija

Preinačenje zakonodavstva  tzv. zakonodavna transformacija

Preinačenje zakonodavstva podrazumijeva usvajanje novog pravnog instrumenta koji uključuje izmjenu osnovnog instrumenta koji ga stavlja van snage i zamjenjuje. Za razliku od formalne konsolidacije (objedinjenja teksta), konverzija podrazumijeva promjenu sadržaja. Takodje pruža sveobuhvatan pregled područja zakonodavstva. Novi pravni akt objavljuje se u Službenom listu Evropske unije  (serija L).

2018-01-11T15:45:46+00:00November 15th, 2017|Direktive, EU, Novo|