Evropska komisija je objavila Preporuku  o profesionalizaciji  javne nabavke -(EU) 2017/1805 od 3. oktobra  2017.

Preporuka Komisije   se odnose na tri oblasti: 1.Izgradnja strukture za profesionalizaciju javne nabavke, 2. Ljudski resursi — poboljšavanje obuke i upravljanja karijerom  i 3.Sistemi – osiguravanje alata i metodologija.

U okviru Izgradnje strukture za profesionalizaciju javne nabavke,  pored ostalog, preporučuje se državama članicama da razviju i sprovedu strategiju dugoročne profesionalizacije  javne nabavke, prilagođene njihovim potrebama, resursima i administrativnoj strukturi, samostalno ili kao dio širih politika profesionalizacije javne uprave. Cilj je privlačenje, razvoj i zadržavanje vještina, usmjeravanje na efikasnost i strateške rezultate te optimalno iskorišćavanje dostupnih alata i tehnika.

U okviru ljudskih resursa, preporučuje se, pored ostalog,  državama članicama da utvrde i definišu osnovni nivo   vještina i kompetencija za koje bi svaki stručnjak u oblasti javne nabavke trebao biti osposobljen i koje bi trebao posjedovati, uzimajući u obzir multidisciplinarnu prirodu projekata nabavke, za službenike koji djeluju isključivo u podrucju nabavke te za povezane funkcije, kao i za sudije i revizore, uključujući okvire za vještine i kompetencije za podršku postupcima zapošljavanja i upravljanja karijerom te osmišljavanje kurikuluma za obuku i zajednički okvir kompetencija za javnu nabavku na evropskom nivou.

U okviru sistema javnih nabavki, preporučuje se državama članicama da podstiču  i podržavaju razvoj i upotrebu dostupnih IT alata kojima se može pojednostavniti i poboljšati funkcionisanje sistema  nabavke.

Tekst Preporuke https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94421013-ab20-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-hr