Riječ je o Preporuci  KOMISIJE (EU) 2020/648 od 13. maja 2020. o vaučerima koji se nude turistima i putnicima kao alternativa vraćanju  novca za otkazane paket aranžmane i usluge prevoza u kontekstu pandemije bolesti COVID-19

Prema propisima Evropske unije  putnici imaju pravo  da biraju između vaučera ili vraćanja novca za otkazana putovanja (avionom, vozom, autobusom ili trajektom) ili paket aranžmane. Evropska komisija  je  potvrdujući  to pravo  preporučila  da vaučeri budu održivija i privlačnija alternativa povratu troškova za otkazana putovanja u kontekstu trenutne pandemije, koja je organizatore turističkih putovanja finansijski znatno opteretila.

Dobrovoljni vaučeri treba da  budu zaštićeni od nesolventnosti izdavaoca, da  važe najmanje 12 mjeseci i da sadrže  mogućnost zamjene za povrat novca ako se ne upotrijebe najviše godinu dana. Osim toga, putnicima  treba omogućiti dovoljno fleksibilnosti da  putuju  istom rutom pod istim uslovima usluge, ili rezervaciju putnog aranžmana s uslugama iste vrste ili jednakog kvaliteta. Na kraju, vaučeri bi se morali moći prenijeti na drugu osobu.

Integralni tekst Preporuka komisije dostupan ovdje

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.HRV&toc=OJ:L:2020:151:FULL

Slika: Google Images

Izvor: ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu/legal