Program Horizont 2020  oblast Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života

Otvorene su nove teme u oviru Programa H2020 u oblasti Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života Horizon 2020- JTI-IMI2-2019-18-two-stage, H2020-JTI-IMI2-2019-19-single-stage, Better health and care, economic growth and sustainable health systems, Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care i Digital transformation in Health and Care.

Rokovi za prijavu su, zavisno od  teme,  24. i 26. septembra 2019. za dvije faze, a 13. novembra 2019. i 7. aprila 2020. za jednofazne teme.

Saznajte više ovdje http://www.obzor2020.hr/social_competitions/detail/1/49

Slika: Google Images

Izvor: obzor2020.hr