U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Evropa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu Evropske komisije objavila je poziv na podnošenje predloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizuelnih sadržaja“.

Rok za prijavu je 20. jun 2019. godine do 12:00 h.

Predlog   mora  podnijeti  konzorcijum  koji  se  sastoji  od  najmanje  tri  pravna  subjekata  iz  tri  različite zemalje učesnice  programa Kreativna Evropa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizuelni.

Minimalni  zatraženi  iznos  doprinosa  po  projektu  je  150 000 EUR, što čini najviše 60%  ukupnog troška projekta.

Detalje poziva a kao i vodič za korisnike i  možete naci na

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en