Savjet EU je 20. decembra 2018.objavio da je usuglasio poziciju (djelimičan opšti pristup) o Predlogu uredbe kojom se Program LIFE produžava na period  nakon 2020. (Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THE COUNCIL establishing a   Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013).

Program LIFE vodeći je EU program za finansiranje projekata u oblasti životne sredine, očuvanja prirode i klime. Iz postignutog dogovora isključena su budžetska i horizontalna pitanja o kojima se trenutno raspravlja u okviru pregovora o sljedećem EU-ovu višegodišnjem finansijskom okviru za period od 2021. do 2027. Glavno novo svojstvo predloga  je dodavanje posebnog potprograma za prelazak na čistu energiju. Projekti koji se odnose na prelazak na čistu energiju nastaviće se do 2020. finansirati u okviru Programa Horizon 2020.

Program LIFE će se sastojati od dvije oblasti, sa po dva potprograma:

Oblast „Životna sredina” s potprogramom „Priroda i bioraznolikost” i potprogramom „Kružna ekonomija  i kvalitet života”

Oblast „Klimatske aktivnosti” sa potprogramom „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodavanje tim promjenama” i potprogramom „Prelazak na čistu energiju”.

Evropska komisija je za sprovođenje  programa LIFE za period od 2021. do 2027. predložila ukupni finansijski okvir  u iznosu od 5,45 milijardi eura, od čega  3,5 milijardi eura za oblast „Životna sredina” i 1,95 milijardi eura za oblast  „Klimatske aktivnosti. Konačni  iznosi zavise od dogovora koji se postigne o sljedećem višegodišnjem finansijskom okviru.

Program LIFE pokrenut je 1992. i jedini je fond EU-a namijenjen isključivo ciljevima koji se odnose na životnu sredinu i klimu.

Uredbom (EU) br. 1293/2013 uspostavljen je Programa za životnu sredinu i klimatske aktivnosti (LIFE)  za period  od 1. januara do 31. decembra 2020. s   finansijskim okvirom za njegovo  sprovođenje   u iznosu od  3. 456 655 000 eura.

Izvor :Savjet  Evropske unije

Slika: Google Images