Evropska Komisija je usvojila  Program rada za 2021. godinu, čiji je cilj stvaranje zdravije, pravednije i prosperitetnije Evrope i ubrzanje njene dugoročne transformacije u zeleniju ekonomiju spremnu za digitalno doba. Paralelno sa radom na ostvarivanju prioriteta ovog programa, nastaviće naporno da radi na upravljanju trenutnom krizom i izgradnji otpornosti evropskih ekonomija i društava, objavila je Komisija.

Program sadrži nove zakonodavne inicijative u okviru svih šest glavnih prioriteta:

  1. Evropski  zeleni  plan
  2. Evropa spremna za digitalno doba
  3. Ekonomija u interesu građana
  4. Snažnija Evropa u svijetu
  5. Promovisanje evropskog načina života
  6. Novi podsticaj evropskoj demokratiji

S obzirom na to da su planirane inicijative dugoročne i donose velike promjene, izuzetno je  važno da se donose najdjelotvorniji propisi vodeći računa o budućnosti. To će biti naglašeno i u predstojećoj Komunikaciji o boljoj regulativi, u kojoj će u prvom planu biti pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja, prvo uvođenjem pristupa „jedan za jedan”.

Time će se osigurati da se novo uvedena administrativna opterećenja kompenziraju ukidanjem istovjetnih opterećenja za građane i preduzeća na nivou EU u istoj oblasti politike. U ostvarenju te ambicije Komisiji će pomoći i platforma „Fit for Future”, posebno u periodu nakon pandemije  COVID-19, navodi se, pored ostalog, u saopštenju Komisije.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Fotografije: Google slike