Evropska komisija je 23. maja 2018.   predstavila preporuke  za svaku  državu članicu  pojedinačno  za 2018. u kojima su utvrđene smjernice za njihove  ekonomske politike  za narednih 12 do 18 mjeseci.

Komesar za ekonomske i finansijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici izjavio je: „Danas smo korak bliže napuštanju nasljeđa krize jer Francuska nakon devet godina izlazi iz postupka u slučaju prekomjernog deficita. Po prvi puta od uvođenja jedinstvene valute sve države članice europodručja ima će deficit manji od 3 % BDP -a u 2018. Bile su potrebne godine odgovornih fiskalnih politika da bismo države članice EU-a doveli do ove tačke i moramo osigurati da odgovornost ostane prioritet i u buducnosti. Zbog toga šaljemo snažnu poruku Mađarskoj i Rumuniji da ove i sljedeće godine moraju preduzeti mjere za ispravljanje znatnog odstupanja od svojih fiskalnih ciljeva. Spriječiti je bolje nego liječiti—sad kad je ekonomija snažna pravo je vrijeme za sprječavanje nastanka ozbiljnih problema.”

Komisija je istovremeno pozvala države članice da sprovodu strukturne reforme kojima se poboljšava poslovno okruženje i uslovi za ulaganja, posebno reformama tržišta proizvoda i usluga, podsticanjem inovacija, poboljšanjem pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća i borbom protiv korupcije.

U martu 2018. Komisija je zaključila da u osam država članica postoje neravnoteže (Bugarska, Francuska, Njemačka, Irska, Španija, Holandija, Portugalija i Švedska) i da u tri države postoje prekomjerne neravnoteže (Hrvatska, Kipar i Italija). Kao i prethodnih godina, za sve te države članice sprovest će se posebno praćenje, stoji u saopšenju Komisije.

Više informacija je dostupno  ovdje http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_hr.htm

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images