U izvještaju je dat  odgovar na tri pitanja koja je predsjednik postavio prilikom osnivanja radne grupe u novembru 2017.: kako bolje primijeniti načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u institucijama EU-a, kako više uključiti regionalna i lokalna tijela i nacionalne parlamente u donošenje politika EU-a i njihovu sprovođenje te postoje li određena područja u kojima bi se ovlašćenja za donošenje politika s vremenom mogla vratiti državama članicama.

„Zagovaramo novi način rada kojim bi se lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima omogućilo da se više uključe u postupak donošenja odluka u EU-u, čime bi se poboljšao  kvalitet i djelotvornost zakonodavstva. Pritom bi se potpuno poštovale uloge različitih institucija EU-a te nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela i nacionalnih parlamenata. Predlažemo novi pristup „aktivne supsidijarnosti” kojim će se osigurati dodata vrijednost zakonodavstva EU-a, korist za građane i veća odgovornost država članica za odluke Unije.”izjavili su članovi Radne grupe.

Radna grupa  je zaključila  da je potreban nov način rada u području supsidijarnosti i proporcionalnosti kako bi se lokalnim i regionalnim tijelima i nacionalnim parlamentima omogućilo da djelotvornije doprinose donošenju politika EU-a i izradi novog zakonodavstva. Prema predloženom novom pristupu supsidijarnost i proporcionalnost pratile bi se dosljednije na svim nivoima vlasti, na osnovu modela „tablice”, koji se može uporediti s kontrolnim popisom za supsidijarnost i proporcionalnost.

Predsjednik Juncker osnovao je u novembru 2017. radnu grupu  za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” i od nje zatražio da razmotri tri pitanja:

  1. ulogu lokalnih i regionalnih tijela u donošenju i sprovođenju politika Evropske unije;
  2. ulogu supsidijarnosti i proporcionalnosti u radu institucija i tijela Unije;
  3. moguću potrebu za vraćanje nadležnosti za određena područja politike državama članicama.

Više informacija ovdje .

Izvor: https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images