Ravnopravnost žena i muškaraca u donošenju odluka -Zaključci Savjeta EU

Ravnopravno učestvovanje žena i muškaraca u donošenju odluka pitanje je pravde, poštovanja ljudskih prava i dobrog upravljanja.

Potrebna je kako bi se bolje odrazila struktura društva i kako bi se ojačala demokratija i posticalo njeno pravilno funkcionisanje.

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2015/12/07-epsco-council-conclusions-on-equality-women-men-decision-making/