Regionalni razvoj i koheziona politika nakon 2020.

Evropska komisija za sljedeći dugoročni budžet EU-a (2021.–2027.) predložila osavremenjavanje kohezione politike, glavne ulagačke politike EU-a i jednog od najkonkretnijih izraza evropske solidarnosti.

Glavne odlike predloga Komisije za osavremenjenu kohezionu  politiku odnose se na:

  1. Usmjerenost na ključne prioritete za ulaganja, s obzirom na koje EU može postići najbolje rezultate: Većina ulaganja iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Kohezinog fonda usmjerit će se na inovacije, podršku malim preduzecima, digitalne tehnologije i osavremenjivanje industrije. Ulagat ce se i u prelazak na niskougljicno, kružnu ekonomiju te u borbu protiv klimatskih promjena, u skladu s obavezama iz Pariskog sporazuma.
  2. Koheziona politika za sve regije i prilagođeniji pristup regionalnom razvoju:

Ulaganje u sve regije: Regije koje još zaostaju s obzirom na stopu rasta ili visine prihoda – uglavnom se radi o regijama na jugu i istoku Evrope – i dalje će primati znatnu pomoc EU-a. U okviru kohezione politike nastavit će se ulaganja u svim regijama jer se mnoge regije širom Evrope, uključujući one u bogatijim državama članicama, teško nose s ostvarivanjem industrijske tranzicije, s borbom protiv nezaposlenosti i sa suočavanjem s globalizovanom ekonomijom .

Prilagođeni pristup: u okviru kohezione politike zadržavaju se tri kategorije regija: slabije razvijene, tranzicione i razvijenije regije. BDP po stanovniku i dalje je glavni kriterijum u dodjeli sredstava u nastojanju da se smanje nejednakosti te da se regijama s niskim prihodima i niskom stopom rasta olakša sustizanje ostatka EU-a. Osim toga, novim  kriterijima se  nastoji bolje odraziti stvarno stanje na terenu – nezaposlenost mladih, niski nivo  obrazovanja, klimatske promjene te prihvatanje i integracija migranata.

Vođstvo na lokalnom nivou: Koheziona politika za period  od 2021. do 2027. odraz je Evrope koja osnažuje podržavanjem  lokalno pokrenutih strategija razvoja. Lokalna, gradska i regionalna tijela više ce ucestvovati u upravljanju sredstvima iz fondova EU-a, a višim stopama sufinansiranja pojačat će se osjećaj odgovornosti za projekte finansirane sredstvima EU-a u regijama i gradovima.

  1. Manje pravila, jasnije i sažetije odredbe te fleksibilniji okvir:

Pojednostavnjenje pristupa fondovima: Komisija za sljedeći dugoročni budžet EU-a predlaže pojednostavnjenje pravila, smanjenje administrativnog opterećenja te blaže provjere za preduzeća i preduzetnike koji primaju podršku EU-a.

Jedinstven pravilnik: Sedam fondova EU-a koji se sprovode u partnerstvu s državama članicama („podijeljeno upravljanje”) sada je obuhvaćeno jedinstvenim pravilnikom. Tako će se olakšati rad voditelja programa koji se finansiraju sredstvima EU-a. Olakšat će se i sinergije, između fondova u okviru kohezione politike i Fonda za azil i migracije kad je riječ o razvoju lokalnih strategija integracije migranata. Tim se okvirom omogućava i efikasnije povezivanje s drugim fondovima dostupnima u okviru budžeta EU-a. Države članice, mogu da odluciti  da prenesu dio sredstava koja su primile na osnovu kohezione  politike u programe InvestEU.

Prilagodavanje potrebama: Novi je okvir spoj stabilnosti neophodne za planiranje dugoročnih ulaganja i odgovarajućeg nivoa  fleksibilnosti potrebne za prilagodbu nepredvidenim dogadajima. Revizijom na sredini sprovedbenog perioda odredit će se jesu li tokom zadnje dvije godine perioda finansiranja potrebne promjene u programu, a moći će se sprovesti i ograničeni prenosi sredstava među programima koji se finansiraju iz fondova EU-a.

  1. Snažnija povezanost s evropskim semestrom radi poboljšanja ulagačkog okruženja u Evropi: Komisija predlaže jačanje povezanosti kohezione politike i evropskog semestra kako bi se u Evropi stvorilo okruženje pogodno za rast i poslovanje te ostvario potpuni potencijal ulaganja EU-a i nacionalnih ulaganja.

Izvor:  Evropska komisija https://ec.europa.eu/

Slika: Google Images