Evropska komisija je krajem 2016. godine, predstavila Predlog direktive o izmjeni Direktive Evropskog parlamenta Savjeta iz 2010. godine o energetskim svojstvima zgrada – opšti pristup-kao dio paketa za čistu energiju. Cilj predloga izmjena Direktive je promovisanje energetske efikasnosti u zgradama i podsticanje obnove zgrada u svrhu postizanja dugoročnog cilja dekarbonizacije fonda zgrada u Evropi. Naime, kako bi se ostvarili ti ciljevi, u reviziji zakonodavstva o energetskoj efikasnostii za 2016. objedinjeno je, pored ostalog, sljedeće: nova procjena cilja energetske efikasnosti EU-a za 2030. kao što je to 2014. zatražio Evropsko savjet; revizija temeljnih članova Direktive o energetskoj efikasnostu i Direktive o energetskim svojstvima zgrada; jačanje pogodnog finansijskog okruženja, što uključuje evropske strukturne i investicione fondove (ESIF) te Evropski fond za strateška ulaganja (EFSU), kojima će se u konačnom poboljšati finansijski uslovi na tržištu za ulaganja u području energetske efikasnosti. Predlogom se unaprjeđuju i pojednostavljuju odredbe Direktive pomoću kojih nisu ostvareni očekivani rezultati, u pregledu sistema grijanja i klimatizacije.

Detaljnije