Evropski revizorski sud trenutno sprovodi reviziju kako bi utvrdio podržava li Evropska unija  i države članice proizvodnju električne energije iz energije vjetra i solarne fotonaponske energije na djelotvoran način. Proizvodnja električne energije sektor je s najvećom potrošnjom energije iz obnovljivih izvora.

Energija vjetra i solarna fotonaponska energija trenutno su dva glavna izvora energije iz obnovljivih izvora koji se upotrebljavaju u tu svrhu i na pragu su toga da postanu dva najjeftinija oblika proizvodnje električne energije.

Revizori će analizirati osmišljavanje, sprovođenje i praćenje strategija na nivou EU a i država članica za energiju vjetra i solarnu fotonaponsku energiju koje se primjenjuju od 2009. nadalje, kao i finansiranje razvoja tih oblika energije sredstvima EU a i država članica.

„Energija vjetra i solarna fotonaponska energija dva su obnovljiva izvora za proizvodnju električne energije koji bilježe daleko najdinamičniji razvoj tokom posljednjih deset godina”, izjavio je George Pufan, član Evropskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Imaju ključnu ulogu u strukturi izvora energije i vrlo je važno znati jesu li strategija i podrška za njihov razvoj djelotvorne.”

Za podršku  prelaska na ekonomiju s niskim nivoom  emisije ugljenika u programskom periodu  2014. – 2020. izdvojeno je 45 milijardi eura iz svih evropskih strukturnih i investicionih fondova, što uključuje ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora, energetsku efikasnost i održivu urbanu mobilnost.

Dodatnih 58,5 milijardi eura izdvojeno je za pametne sisteme  za distribuciju, skladištenje i prenos energije.

Revizori će posjetiti četiri države članice EU a: Njemačku, Grčku, Španiju  i Poljsku. Objava revizijskog izvještaja  očekuje se početkom 2019. godine.

Izvor :https://www.eca.europa.eu

Slika: Google Images