Rezolucija Evropskog parlamenta o reformi izbornog zakona Evropske unije (2015/2035(INL)) (2017/C 366/02),  s Predlogom odluke  Savjeta o usvajanju odredbi za izmjenu Akta o izboru članova Evropskog parlamenta neposrednim opštim izborima, (data u Prilogu), objavljena  je u Službenom listu Evropske unije C 366/7.

Evropski parlament je donio odluku o pravovremenom sprovođenju  reforme svog izbornog postupka prije izbora 2019. u cilju povećanja demokratske i transnacionalne dimenzije evropskih izbora i demokratskog legitimiteta postupka donošenja odluka na nivou EU-a, jačanja pojma građanstva Unije i jednakosti biračkog prava, podrške načela predstavničke demokratije te neposrednog predstavljanja građana Unije u Evropskom parlamentu u skladu s članom 10 UFEU-a, poboljšanja funkcionisanja Evropskog parlamenta i upravljanja Unijom, povećanja legitimnosti i efkasnosti  rada Evropskog parlamenta, jačanja efikasnosti sistema za sprovođenje evropskih izbora, posticanja zajedničke odgovornosti među građanima svih država članica, poboljšanja uravnoteženosti sistema Evropskog parlamenta, kao i omogućavanja najvećeg mogućeg stepena jednakosti biračkog prava i učestvovanja za građane Unije…

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:366:FULL&from=EN